Wettelijke informatie


Uitgever

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://guide-in-dubai.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

Website eigenaar: GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C
E-mail: booking.dubai1@gmail.com
Telefoon: +971-54-5181070
Adres: VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN.

Bedrijfsidentificatie: GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C.
Licentienr. : 881000.
Maatschappelijke zetel: The Metropolis Tower, Business Bay – Kantoor 1113 Dubai, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN.
Po BOX :
117567.
Contact: booking.dubai1@gmail.com

Publicatie directeur: Drie digitale dudes – Contact: +971 58 881 03 86.

Gastheer : Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland – Telefoon : +41.22.820.35.44

Intellectuele eigendom

Alle grafische elementen, de structuur en, meer in het algemeen, de inhoud van de website https://guide-in-dubai.com/ zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het modellenrecht. Eenieder die op de site gepubliceerde inhoud of informatie verzamelt of downloadt, heeft slechts een particulier, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. De reproductie van een pagina van de site in een kader buiten https://guide-in-dubai.com/ of het invoegen van een pagina van https://guide-in-dubai.com/ in de pagina van een andere site is verboden. Evenzo is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website verboden zonder schriftelijke toestemming van GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C en zou een inbreuk vormen die wordt gesanctioneerd door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De teksten, grafische voorstellingen, tekeningen, logo’s en foto’s die op de site guide-in-dubai.com zijn gepubliceerd, mogen op papier of elektronische dragers worden gereproduceerd, op voorwaarde dat de naam en het adres van de site worden vermeld en dat er geen commercieel gebruik van wordt gemaakt. Niet-naleving van de bovenstaande bepalingen kan een inbreuk vormen waarvoor de inbreukmaker civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De creatie van een hypertext link naar de website https://guide-in-dubai.com/ kan enkel gebeuren met toestemming van de directie van GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C, en op voorwaarde dat er bij de internetgebruikers geen verwarring kan bestaan over de identiteit van de website of de herkomst van de informatie.

Verzameling van persoonsgegevens :

Het verzamelen van persoonlijke gegevens voor de diensten aangeboden door de site guide-in-dubai.com evenals de verwerking ervan worden uitgevoerd in overeenstemming met de gewijzigde wet “Informatica, bestanden en vrijheden” van 6 januari 1978 en zijn toepassingsbesluiten. Het hoofddoel van het verzamelen van persoonlijke gegevens over gebruikers van de guide-in-dubai.com site is het identificeren van gebruikers om de diensten die op de site worden aangeboden te kunnen leveren. Overeenkomstig de wet heeft eenieder die persoonsgegevens heeft toegezonden recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van die gegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde om de uitoefening van dit recht verzoeken door contact op te nemen met booking.dubai1@gmail.com. Bezoekers van de site worden ervan op de hoogte gesteld dat Guide in Dubai, ten behoeve van de navigatie op de site guide-in-dubai.com, gebruik kan maken van de automatische verzameling van bepaalde informatie met betrekking tot de gebruikers door middel van cookies. Indien de gebruiker van de site niet wil dat guide-in-dubai.com cookies gebruikt, kan hij/zij de activering van cookies weigeren door middel van de opties die door zijn/haar internetbrowser worden aangeboden. Om technische redenen is het mogelijk dat, indien de gebruiker cookies in zijn/haar browser uitschakelt, bepaalde diensten die op de site guide-in-dubai.com worden aangeboden, niet voor hem/haar toegankelijk zijn.

Contact gegevens

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Bedrijfsidentificatie: GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C.
Licentienr. : 881000.
Maatschappelijke zetel: The Metropolis Tower, Business Bay – Kantoor 1113. Dubai, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN.
Po BOX :
117567.
Contact: booking.dubai1@gmail.com
Telefoon: +971-54-5181070