Privacybeleid


Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://guide-in-dubai.com/. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de voorschriften van de privacywetgeving.

Het doel van dit privacybeleid is om u op een duidelijke, eenvoudige en uitgebreide manier te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die wij kunnen verzamelen terwijl u op onze website surft, over de mogelijke overdracht daarvan aan derden, en over uw rechten en opties om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies bewaren, kunt u contact met ons opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Maar omdat het om mensen gaat, moeten zij er de controle over behouden.

Een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd:

 • Rechtstreeks (voorbeeld: voor- en achternaam).
 • Indirect (bv. via een telefoonnummer, post- of e-mailadres).

De identificatie van een natuurlijke persoon kan geschieden :

 • Van een enkel gegeven (voorbeeld: naam);
 • Door kruisverwijzingen naar een reeks gegevens (b.v. een vrouw die op een dergelijk adres woont, op een dergelijke dag geboren is en lid is van een dergelijke vereniging).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u (wanneer u een account aanmaakt op onze sites/toepassingen, een aankoop doet of communiceert met onze adviseurs), of passief (via het gebruik van cookies of browser trackers).

Uw identiteit en contactgegevens:

Zoals uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wanneer u ervoor kiest deze te verstrekken. Bijvoorbeeld om een online-account aan te maken, een aankoop te doen, een product te retourneren of te ruilen.

Demografische informatie :

Zoals uw geslacht, woonplaats

Betalingsinformatie:

Bijvoorbeeld creditcardnummers, bankrekeningnummers, PayPal-rekeninginformatie of andere betalingsinformatie die u moet verstrekken om voor producten te betalen.

Gelieve er rekening mee te houden dat uw bankgegevens niet in klare tekst op onze server worden doorgegeven. De betalingen worden verricht via een beveiligd betalingsplatform, aangevuld met controlemaatregelen, om de veiligheid van de gedane aankopen te garanderen en fraude te bestrijden. De gegevens van uw betaalkaart die op het ogenblik van uw bestelling worden meegedeeld, worden nooit in klare tekst op het netwerk doorgegeven.

Informatie over uw bestellingen:

Zoals het soort product, de hoeveelheid gekochte producten en hun prijzen.

DIVERSEN

 • De informatie die u kan worden gevraagd te verstrekken aan onze klantendienst;
 • Bepaalde gezondheidsgegevens voor het geval u een negatieve reactie op een van onze producten meldt;

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw gegevens worden in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, slechts zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, of zo lang als wettelijk is toegestaan. Hoe lang uw gegevens worden bewaard, wordt bepaald door de volgende criteria:

 • Uw gegevens zullen worden verwerkt voor een periode van :

– Als u een prospect bent, drie jaar na ons laatste contact, als u nog nooit een aankoop hebt gedaan op de website https://guide-in-dubai.com/, maar u volgt ons nieuws of onze nieuwigheden.

– Indien u klant bent tien jaar na uw laatste aankoop op onze website, (d.w.z. u hebt een van onze producten gekocht)

 • Uw gegevens worden dan gearchiveerd, en kunnen worden gebruikt in het kader van een geschil, actie of proces, gedurende de toepasselijke verjaringstermijn. In geval van een rechtsvordering kunnen gegevens worden bewaard totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput; daarna worden zij gewist of gearchiveerd voor zover de wet dat toestaat

Uw gegevens worden dan vernietigd.

Delen met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het personeel van https://guide-in-dubai.com/.

Wij kunnen uw persoonsgegevens echter doorgeven aan :

 • Betalingsdienstaanbieders.
 • Fraudepreventie en -bestrijding.
 • Logistieke dienstverleners.
 • Leveranciers van marketingoplossingen.
 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om te voldoen aan een rechterlijk bevel, of meer in het algemeen om te voldoen aan een verzoek van een bevoegde autoriteit.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeheer.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

Veiligheid

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier beheren. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Bovendien zullen wij u zoveel mogelijk actief informeren.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.
 • Recht van toegang: u heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te wissen of af te schermen.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de voor de verwerking verantwoordelijke en ze volledig over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er redenen zijn om deze behandeling te rechtvaardigen.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of wissen.

Claim

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Contact gegevens

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Bedrijfsidentificatie: GUIDE IN CITY TOURISM L.L.C.
Licentie nr: 881000.
Hoofdkantoor: Dubai, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN.
Po BOX:
117567.
Onze kantoren: The Metropolis Tower, Business Bay – Kantoor 1113.
Contact: booking.dubai1@gmail.com
Telefoon: +971-54-5181070