הודעה משפטית


עוֹרֵך

על פי סעיף 6 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בדבר אמון בכלכלה הדיגיטלית, המשתמשים באתר https://guide-in-dubai.com מודיעים על זהות בעלי העניין השונים בהקשר של יישומו וניטור:

בעל האתר: GUIDE IN CITY TOURISM LLC
דוא"ל: booking.dubai1@gmail.com
טלפון: + 971-54-5181070
כתובת: איחוד האמירויות הערביות .

זיהוי עסק: GUIDE IN CITY TOURISM LLC
מספר רישיון: 881000.
מטה: מגדל המטרופוליס, ביזנס ביי – משרד 1113 דובאי, איחוד האמירויות הערביות.
PoBOX : 117567.
ליצירת קשר: booking.dubai1@gmail.com

מנהל ההוצאה: חברה שלושה בחורים דיגיטליים – איש קשר: +971 58 881 03 86 .

מארח: Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Geneva, שוויץ – טלפון: +41.22.820.35.44

קניין רוחני

כל האלמנטים הגרפיים, המבנה ובאופן כללי יותר, התוכן של האתר https://guide-in-dubai.com/ מוגנים בזכויות יוצרים, דיני סימני מסחר ודיני עיצוב ומודלים. לכל אדם שאוסף או מוריד תכנים או מידע המופץ באתר יש זכות שימוש פרטי, אישי ובלתי ניתן להעברה בהם בלבד. שכפול של דף באתר בסביבה מחוץ ל-https://guide-in-dubai.com/ או הוספת עמוד השייך ל-https://guide-in-dubai.com/ בדף מאתר אחר אסור. באופן דומה, כל שכפול או ייצוג של האתר בחלקו או כולו אסורים ללא הסכמה בכתב של החברה GUIDE IN CITY TOURISM LLC ויהוו הפרה שעונשה לפי סעיפים L. 335-2 ואילך של קוד הקניין הרוחני. ניתן לשכפל את הטקסטים, הגרפיקה, הציורים, הלוגו והתמונות המופצים באתר guide-in-dubai.com על גבי נייר או מדיה אלקטרונית, בכפוף לציון השם והכתובת של האתר ולא לעשות בו שימוש מסחרי . אי עמידה בהוראות לעיל עלולה להוות הפרה הכרוכה באחריות אזרחית או פלילית של יוצר ההפרה. יצירת קישור היפרטקסט לאתר https://guide-in-dubai.com/ יכולה להיעשות רק באישור הנהלת GUIDE IN CITY TOURISM LLC , ובתנאי שלא יתכן בלבול במוחות האינטרנט משתמשים לגבי זהות האתר או מקור המידע.

איסוף נתונים אישיים:

איסוף הנתונים האישיים עבור השירותים המוצעים על ידי אתר guide-in-dubai.com וכן עיבודם מתבצעים בהתאם לחוק "Informatique, Files et Libertés" מיום 6 בינואר 1978 כפי שתוקן ולגזירותיו של יישום. לאיסוף נתונים אישיים הנוגעים למשתמשים באתר guide-in-dubai.com מטרות עיקריות של זיהוי משתמשים למתן שירותים ושירותים המוצעים באתר. בהתאם לחוק, לכל אדם שהעביר נתונים אישיים יש זכות גישה, תיקון ומחיקה של הנתונים וכן זכות התנגדות לעיבוד נתונים אישיים הנוגעים לו. בכל עת, תוכל לבקש לממש זכות זו על ידי יצירת קשר עם booking.dubai1@gmail.com. המבקרים באתר מתבשרים כי למטרות הגלישה באתר guide-in-dubai.com, ייתכן ש-Guide בדובאי יפנה לאיסוף אוטומטי של מידע מסוים הנוגע למשתמשים המשתמשים בקובצי Cookie. אם המשתמש באתר אינו מעוניין בשימוש בעוגיות על ידי guide-in-dubai.com, הוא יכול לסרב להפעלת קובצי Cookie באמצעות האפשרויות שמציע דפדפן האינטרנט שלו. מסיבות טכניות, אם המשתמש משבית את העוגיות בדפדפן שלו, ייתכן ששירותים מסוימים המוצעים באתר guide-in-dubai.com לא יהיו נגישים עבורו.

פרטי התקשרות

לשאלות, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות הבאים:

זיהוי עסק: GUIDE IN CITY TOURISM LLC
מספר רישיון: 881000.
מטה: The Metropolis Tower, Business Bay – Office 1113. דובאי, איחוד האמירויות הערביות.
PoBOX : 117567.
ליצירת קשר: booking.dubai1@gmail.com
טלפון: + 971-54-5181070